EvanjelickýMatúš7,16

Matúš 7:16

Evanjelium podľa Matúša

Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy?


Verš v kontexte

15 Varuj­te sa falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnút­ri sú draví vl­ci. 16 Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Po ich ovocí ich po­znáte. Či azda z tŕnia oberajú hroz­ná alebo z bodľače fíky?

Evanjelický

16 Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy?

Ekumenický

16 Po ovocí ich po­znáte. Vari oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy?

Bible21

16 Po­zná­te je po je­jich ovo­ci. Sklízejí se snad hroz­ny z trní a fíky z bod­láčí?