EvanjelickýMatúš7,11

Matúš 7:11

Evanjelium podľa Matúša

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia!


Verš v kontexte

10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia! 12 Pre­to čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dob­ré veci tým, ktorí ho prosia!

Evanjelický

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia!

Ekumenický

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia!

Bible21

11 Jest­liže tedy vy, kteří jste zlí, umí­te svým dě­tem dávat dob­ré da­ry, čím spíše váš Otec v ne­besích dá dob­ré věci těm, kdo ho pro­sí?