EvanjelickýMatúš6,8

Matúš 6:8

Evanjelium podľa Matúša

Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte.


Verš v kontexte

7 A keď sa mod­líte, nehovor­te mnoho ako po­hania, ktorí sa dom­nievajú, že pre svoju mnoho­vrav­nosť budú vy­slyšaní. 8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje!

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili.

Evanjelický

8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte.

Ekumenický

8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte.

Bible21

8 Ne­buď­te jako oni. Váš Otec ví, co po­tře­bujete, ještě před­tím, než ho po­prosí­te.