EvanjelickýMatúš5,48

Matúš 5:48

Evanjelium podľa Matúša

Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš Otec nebes­ký.


Verš v kontexte

46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od­mena? Či nerobia to is­té aj col­níci? 47 A ak po­zdravujete len svojich bratov, čo zvlášt­ne robíte? Či nerobia to is­té aj po­hania? 48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš Otec nebes­ký.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

Evanjelický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš Otec nebes­ký.

Ekumenický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

Bible21

48 Buď­te tedy doko­nalí, jako je doko­nalý váš ne­bes­ký Otec.“