EvanjelickýMatúš4,9

Matúš 4:9

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať.


Verš v kontexte

8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vy­soký vrch, ukázal Mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi.

Evanjelický

9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať.

Ekumenický

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať.

Bible21

9 „To všech­no ti dám,“ ře­kl mu, „když padneš na ko­le­na a pokloníš se mi.“