EvanjelickýMatúš28,9

Matúš 28:9

Evanjelium podľa Matúša

A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu.


Verš v kontexte

8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom. 9 A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Neboj­te sa! Choďte, zves­tuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 A jako tak išly zves­tovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Zdrav­stvuj­te! A ony pri­stúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.

Evanjelický

9 A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu.

Ekumenický

9 Vtom sa Ježiš stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! Ony pri­stúpili, ob­jali mu nohy a klaňali sa mu.

Bible21

9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. „Buď­te zdrávy,“ ře­kl. Padly před ním na ko­le­na, ob­jí­maly mu nohy a klaněly se mu.