EvanjelickýMatúš28,6

Matúš 28:6

Evanjelium podľa Matúša

Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal.


Verš v kontexte

5 An­jel po­vedal ženám: Vy sa neboj­te, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal. 7 A choďte rých­lo; po­vedz­te Jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Aj­hľa, po­vedal som vám.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán.

Evanjelický

6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal.

Ekumenický

6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal.

Bible21

6 Není tu, vstal, jak před­po­věděl. Po­jď­te se podívat, kde ležel.