EvanjelickýMatúš28,13

Matúš 28:13

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali.


Verš v kontexte

12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí 13 a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali. 14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 a riek­li: Po­vedz­te, že jeho učeníci prišli vnoci a ukrad­li ho, keď sme my spali.

Evanjelický

13 a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali.

Ekumenický

13 so slovami: Hovor­te: V noci prišli jeho učeníci a ukrad­li ho, kým sme my spali.

Bible21

13 se slovy: „Mluv­te takhle: ‚V noci přiš­li jeho učedníci a ukrad­li ho, když jsme spali.‘