EvanjelickýMatúš28,12

Matúš 28:12

Evanjelium podľa Matúša

Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí


Verš v kontexte

11 Keď od­išli, aj­hľa, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo. 12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí 13 a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hod­ne peňazí

Evanjelický

12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí

Ekumenický

12 Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí

Bible21

12 Ti se shro­máž­di­li a po po­radě se starší­mi dali vo­jákům spoustu peněz