EvanjelickýMatúš28,10

Matúš 28:10

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš im riekol: Neboj­te sa! Choďte, zves­tuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.


Verš v kontexte

9 A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Neboj­te sa! Choďte, zves­tuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia. 11 Keď od­išli, aj­hľa, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy im po­vedal Ježiš: Neboj­te sa! Iďte, zves­tuj­te mojim bratom, aby od­išli do Galilee a tam ma uvidia.

Evanjelický

10 Ježiš im riekol: Neboj­te sa! Choďte, zves­tuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.

Ekumenický

10 Vtedy im Ježiš po­vedal: Neboj­te sa! Choďte, oznám­te mojim bratom, aby išli do Galiley. Tam ma uvidia!

Bible21

10 „Ne­boj­te se,“ opa­koval jim Ježíš. „Jdě­te vy­ří­dit mým bra­trům, ať jdou do Ga­li­le­je. Tam mě spatří.“