EvanjelickýMatúš25,27

Matúš 25:27

Evanjelium podľa Matúša

Mal si teda peňažníkom odo­vzdať moje peniaze, a ja pri svojom ná­vrate aj s úrok­mi by som si bol vzal, čo je moje.


Verš v kontexte

26 Od­vetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a zbieram, kde som neroz­sýpal. 27 Mal si teda peňažníkom odo­vzdať moje peniaze, a ja pri svojom ná­vrate aj s úrok­mi by som si bol vzal, čo je moje. 28 Pre­to mu vez­mite ten talent a daj­te tomu, ktorý má desať talen­tov!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

27 Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomen­com, a ja prij­dúc bol by som vzal svoje s úrokom.

Evanjelický

27 Mal si teda peňažníkom odo­vzdať moje peniaze, a ja pri svojom ná­vrate aj s úrok­mi by som si bol vzal, čo je moje.

Ekumenický

27 Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po ná­vrate vzal svoj majetok aj s úrokom.

Bible21

27 Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návra­tu vzal, co mi patří, i s úrokem!