EvanjelickýMatúš25,18

Matúš 25:18

Evanjelium podľa Matúša

Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a skryl v nej peniaze svoj­ho pána.


Verš v kontexte

17 podob­ne ten, čo do­stal dva, zís­kal iné dva. 18 Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a skryl v nej peniaze svoj­ho pána. 19 Po dl­hom čase pri­chádza pán tých sluhov a účtuje s nimi.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ten, ktorý do­stal jed­nu, od­išiel, vy­kopal jamu do zeme a skryl peniaze svoj­ho pána.

Evanjelický

18 Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a skryl v nej peniaze svoj­ho pána.

Ekumenický

18 Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a peniaze svoj­ho pána ukryl.

Bible21

18 Ten, který do­stal jednu, ale šel, za­kopal ji v ze­mi, a tak ukryl peníze svého pá­na.