EvanjelickýMatúš24,9

Matúš 24:9

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všet­ky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.


Verš v kontexte

8 A všet­ko toto je počiatok boles­tí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všet­ky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy vás vy­dajú v súženie a budú vás za­bíjať, a budete nenávidení od všet­kých národov pre moje meno.

Evanjelický

9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všet­ky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.

Ekumenický

9 Po­tom vás vy­stavia súženiu, budú vás vraždiť a všet­ky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.

Bible21

9 Teh­dy vás bu­dou trápit a za­bíjet a kvů­li mé­mu jménu vás bu­dou nenávi­dět všech­ny náro­dy.