EvanjelickýMatúš24,5

Matúš 24:5

Evanjelium podľa Matúša

Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú.


Verš v kontexte

4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú. 6 Počujete o voj­nách a zves­ti o bojoch; hľaďte, aby ste sa ne­strachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, a zvedú mnohých.

Evanjelický

5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú.

Ekumenický

5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú.

Bible21

5 Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mno­hé.