EvanjelickýMatúš24,42

Matúš 24:42

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.


Verš v kontexte

41 dve budú mlieť na mlyne, jed­na bude vzatá, druhá ostane. 42 Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedom­te si: keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

42 Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán.

Evanjelický

42 Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Ekumenický

42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Bible21

42 Pro­to bdě­te, ne­boť ne­ví­te, ve které chví­li při­jde váš Pán.