EvanjelickýMatúš24,36

Matúš 24:36

Evanjelium podľa Matúša

No o tom dni a o hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, ale jedine Otec.


Verš v kontexte

35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 36 No o tom dni a o hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka;

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

36 Ale o tom dni a o tej hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli ani Syn, iba sám môj Otec.

Evanjelický

36 No o tom dni a o hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, ale jedine Otec.

Ekumenický

36 No o tom dni a o tej hodine ne­vie nik, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, iba Otec.

Bible21

36 Ten den a ho­di­nu však nikdo ne­zná – ani ne­beští an­dělé, ani Syn – je­dině sám můj Otec.