EvanjelickýMatúš20,11

Matúš 20:11

Evanjelium podľa Matúša

A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi:


Verš v kontexte

10 Keď prišli pr­ví, mys­leli si, že do­stanú viac, ale aj oni do­stali po denári. 11 A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi: 12 Títo po­sled­ní pracovali hodinu, a urobil si ich rov­nými s na­mi, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu sln­ka.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi

Evanjelický

11 A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi:

Ekumenický

11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi:

Bible21

11 A když ho do­sta­li, za­ča­li re­ptat na hos­podáře: