EvanjelickýMatúš18,32

Matúš 18:32

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy pred­volal si ho pán a po­vedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil;


Verš v kontexte

31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo. 32 Vtedy pred­volal si ho pán a po­vedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil; 33 či si sa ne­mal aj ty zmilovať nad svojím spolu­sluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou?

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

32 Vtedy si ho za­volal jeho pán a po­vedal mu: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil;

Evanjelický

32 Vtedy pred­volal si ho pán a po­vedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil;

Ekumenický

32 Ne­mal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolu­sluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?

Bible21

32 Jeho pán ho tedy za­vo­lal. ‚­Ty zlý služebníku!‘ ře­kl mu. ‚Odpustil jsem ti ce­lý dluh, pro­tože jsi mě pro­sil.