EvanjelickýMatúš16,8

Matúš 16:8

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba?


Verš v kontexte

7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb. 8 Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba? 9 Či ešte nerozumiete? Či sa ne­pamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí, a koľko košov ste naz­bierali?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to roz­mýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že v­raj nemáte chleba?

Evanjelický

8 Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba?

Ekumenický

8 Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb?

Bible21

8 Ježíš to ale věděl, a tak ře­kl: „Pro­č se spo­lu do­ha­dujete, vy malověrní, že nemá­te chle­ba?