EvanjelickýMatúš16,2

Matúš 16:2

Evanjelium podľa Matúša

On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne.


Verš v kontexte

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne. 3 A ráno: Ob­loha je za­pálená a za­chmúrená, bude búr­ka. Po­kryt­ci, úkazy na nebi teda viete roz­súdiť, a znamenia časov ne­viete?]

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo,

Evanjelický

2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne.

Ekumenický

2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie.

Bible21

2 Od­po­věděl jim: „Večer říká­te: ‚Bu­de hez­ky, nebe se červená.‘