EvanjelickýMatúš16,18

Matúš 16:18

Evanjelium podľa Matúša

A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu.


Verš v kontexte

17 Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu. 19 Dám ti kľúče kráľov­stva nebes­kého, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané na nebesiach.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cir­kev, a ne­premôžu jej ani brány ríše smr­ti;

Evanjelický

18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu.

Ekumenický

18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale po­stavím svoju Cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu.

Bible21

18 A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále po­stavím svou církev a brá­ny pe­kel ji ne­pře­mo­hou.