EvanjelickýMatúš13,54

Matúš 13:54

Evanjelium podľa Matúša

Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Od­kiaľ je u Neho taká múd­rosť a divy?


Verš v kontexte

53 Len čo Ježiš do­končil tieto podoben­stvá, od­išiel od­tiaľ. 54 Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Od­kiaľ je u Neho taká múd­rosť a divy? 55 Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu mat­ka ne­volá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

54 a prij­dúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žas­li a hovorili: Od­kiaľ má ten­to tú múd­rosť a tie divy?

Evanjelický

54 Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Od­kiaľ je u Neho taká múd­rosť a divy?

Ekumenický

54 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Od­kiaľ má takúto múd­rosť a moc­né činy?

Bible21

54 Přišel do svého do­mov­ského měs­ta a učil je v je­jich syna­go­ze tak, že žas­li a říka­li: „Odkud má tenhle ta­kovou moud­rost a zázračné schopnosti?