EvanjelickýMatúš13,48

Matúš 13:48

Evanjelium podľa Matúša

Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, po­sadali si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili.


Verš v kontexte

47 Zase podob­né je nebes­ké kráľov­stvo sieti, ktorá - spus­tená do mora - za­chytila ryby každého druhu. 48 Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, po­sadali si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili. 49 Tak bude na kon­ci sveta : vy­j­dú an­jeli, od­delia zlých od spravod­livých

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

48 ktorú, keď bola na­pl­nená, vy­tiah­li na breh a sad­núc si sob­rali čo dob­ré do nádob a čo zlé vy­hádzali von.

Evanjelický

48 Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, po­sadali si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili.

Ekumenický

48 Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, sad­li si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili von.

Bible21

48 Když se na­plní, rybáři ji vy­táhnou na břeh, sednou si a to, co je dob­ré, vy­be­rou do kádí; to, co je špatné, ale vy­hodí.