EvanjelickýMatúš13,47

Matúš 13:47

Evanjelium podľa Matúša

Zase podob­né je nebes­ké kráľov­stvo sieti, ktorá - spus­tená do mora - za­chytila ryby každého druhu.


Verš v kontexte

46 keď našiel drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko, čo mal, a kúpil ju. 47 Zase podob­né je nebes­ké kráľov­stvo sieti, ktorá - spus­tená do mora - za­chytila ryby každého druhu. 48 Keď sa na­pl­nila, vy­tiah­li ju na breh, po­sadali si, dob­ré po­vyberali do nádob a zlé vy­hodili.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

47 Opät je nebes­ké kráľov­stvo podob­né v­lečnej sieti, spus­tenej do mora a tiah­nucej so sebou t­vory z každého druhu,

Evanjelický

47 Zase podob­né je nebes­ké kráľov­stvo sieti, ktorá - spus­tená do mora - za­chytila ryby každého druhu.

Ekumenický

47 Nebes­ké kráľov­stvo sa ďalej podobá sieti spus­tenej do mora, ktorá za­chytila ryby každého druhu.

Bible21

47 Ne­bes­ké králov­ství je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všech­no možné.