EvanjelickýMatúš13,46

Matúš 13:46

Evanjelium podľa Matúša

keď našiel drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko, čo mal, a kúpil ju.


Verš v kontexte

45 Ďalej podob­né je kráľov­stvo nebes­ké kup­covi, ktorý hľadá vzác­ne per­ly; 46 keď našiel drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko, čo mal, a kúpil ju. 47 Zase podob­né je nebes­ké kráľov­stvo sieti, ktorá - spus­tená do mora - za­chytila ryby každého druhu.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

46 a ktorý naj­dúc jed­nu drahocen­nú per­lu od­išiel a predal všet­ko, čo mal, a kúpil ju.

Evanjelický

46 keď našiel drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko, čo mal, a kúpil ju.

Ekumenický

46 Keď ob­javil jed­nu drahocen­nú per­lu, od­išiel, predal všet­ko čo mal, a kúpil ju.

Bible21

46 na­jde jednu vel­mi vzácnou per­lu. Jde, pro­dá všech­no, co má, a koupí ji.