EvanjelickýMatúš13,43

Matúš 13:43

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy sa spravod­liví za­skvejú sťa sln­ko v kráľov­stve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši, nech počuje!


Verš v kontexte

42 a hodia ich do oh­nivej pece; tam bude plač a šk­rípanie zubov. 43 Vtedy sa spravod­liví za­skvejú sťa sln­ko v kráľov­stve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši, nech počuje! 44 Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké po­kladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od rados­ti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

43 Vtedy sa budú spraved­liví skvieť ako sl­n­ce v kráľov­stve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje!

Evanjelický

43 Vtedy sa spravod­liví za­skvejú sťa sln­ko v kráľov­stve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši, nech počuje!

Ekumenický

43 Vtedy spravod­liví zažiaria ako sln­ko v kráľovstve svoj­ho Ot­ca. Kto má uši, nech počuje!

Bible21

43 Sprave­dliví teh­dy za­září v králov­ství svého Otce jako slun­ce. Kdo má uši, slyš!