EvanjelickýMatúš13,4

Matúš 13:4

Evanjelium podľa Matúša

A keď roz­sieval, nie­ktoré zrná pad­li kraj ces­ty, i prileteli vtáci a po­zobali ich.


Verš v kontexte

3 A hovoril im mnoho v podoben­stvách. Aj­hľa, roz­sievač vy­šiel roz­sievať. 4 A keď roz­sieval, nie­ktoré zrná pad­li kraj ces­ty, i prileteli vtáci a po­zobali ich. 5 Iné pad­li na skal­natú pôdu, kde ne­mali mnoho zeme, rých­lo vzišli, pre­tože ne­mali hl­bokej zeme.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď roz­sieval, nie­ktoré ­zr­n­ká padly vedľa ces­ty, a prišli vtáci a sozobali ich.

Evanjelický

4 A keď roz­sieval, nie­ktoré zrná pad­li kraj ces­ty, i prileteli vtáci a po­zobali ich.

Ekumenický

4 Keď sial, nie­ktoré zrná pad­li na kraj ces­ty. Prileteli vtáky a po­zobali ich.

Bible21

4 A jak roz­séval, něk­terá se­me­na padla podél ces­ty a při­letě­li ptáci a se­zo­ba­li je.