EvanjelickýMatúš13,39

Matúš 13:39

Evanjelium podľa Matúša

ne­priateľ, ktorý ho za­sial, je diabol; žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli.


Verš v kontexte

38 pole je svet a dob­ré semeno sú synovia kráľov­stva, kúkoľ však sú synovia toho zlého; 39 ne­priateľ, ktorý ho za­sial, je diabol; žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli. 40 Ako teda vy­berajú kúkoľ a pália v oh­ni, tak bude na kon­ci sveta:

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

39 ne­priateľ, ktorý ich na­sial, je diabol; žat­va je skonanie sveta, a žen­ci sú an­jeli.

Evanjelický

39 ne­priateľ, ktorý ho za­sial, je diabol; žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli.

Ekumenický

39 ne­priateľ, čo ho na­sial, je diabol, žat­va je koniec sveta a žen­ci sú an­jeli.

Bible21

39 Ne­pří­tel, který je roz­sívá, je ďábel, žeň je ko­nec to­ho­to svě­ta a žen­ci jsou an­dělé.