EvanjelickýMatúš13,1

Matúš 13:1

Evanjelium podľa Matúša

V ten is­tý deň od­išiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori.


Verš v kontexte

1 V ten is­tý deň od­išiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori. 2 A zhromaždili sa k Nemu veľké zá­stupy, takže vstúpil na loď, po­sadil sa a celý zá­stup stál na po­breží. 3 A hovoril im mnoho v podoben­stvách. Aj­hľa, roz­sievač vy­šiel roz­sievať.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 V ten deň vy­šiel Ježiš z toho domu a sad­nul si pri mori.

Evanjelický

1 V ten is­tý deň od­išiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori.

Ekumenický

1 V ten deň vy­šiel Ježiš z domu a po­sadil sa pri mori.

Bible21

1 Toho dne Ježíš vy­šel z domu a po­sa­dil se na bře­hu je­ze­ra.