EvanjelickýMatúš1,8

Matúš 1:8

Evanjelium podľa Matúša

Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu,


Verš v kontexte

7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, 8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu, 9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;

Evanjelický

8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu,

Ekumenický

8 Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju,

Bible21

8 Asa zplo­dil Jošafa­ta, Jošafat zplo­dil Je­ho­ra­ma, Je­ho­ram zplo­dil Uziáše,