EvanjelickýMatúš1,21

Matúš 1:21

Evanjelium podľa Matúša

Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov.


Verš v kontexte

20 Keď pre­mýšľal o tom, aj­hľa, zjavil sa mu vo sne an­jel Pánov a po­vedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov. 22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nilo, čo Pán riekol ús­tami proroka:

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov.

Evanjelický

21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov.

Ekumenický

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov.

Bible21

21 Po­rodí syna a dáš mu jméno Ježíš, ne­boť on za­chrání svůj lid od je­jich hříchů.“