EvanjelickýMatúš1,19

Matúš 1:19

Evanjelium podľa Matúša

Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.


Verš v kontexte

18 Ježiš Kris­tus narodil sa tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požeh­nanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť. 20 Keď pre­mýšľal o tom, aj­hľa, zjavil sa mu vo sne an­jel Pánov a po­vedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Evanjelický

19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Ekumenický

19 Jej muž Jozef bol však spravod­livý a nech­cel ju verej­ne vy­staviť han­be. Roz­hodol sa teda taj­ne ju pre­pus­tiť.

Bible21

19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti.