EvanjelickýMatúš1,10

Matúš 1:10

Evanjelium podľa Matúša

Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,


Verš v kontexte

9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, 10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil v babylon­skom zajatí Jechoniu a jeho bratov.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ezechiáš splodil Manas­sesa; Manas­ses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

Evanjelický

10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Ekumenický

10 Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Bible21

10 Eze­chiáš zplo­dil Menaše­ho, Menaše zplo­dil Amo­na, Amon zplo­dil Jošiáše,