EvanjelickýMarek8,5

Marek 8:5

Evanjelium podľa Mareka

Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.


Verš v kontexte

4 Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem. 6 Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem.

Evanjelický

5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Ekumenický

5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Bible21

5 „Ko­lik má­te chlebů?“ ze­ptal se jich. „Sedm,“ od­po­vědě­li.