EvanjelickýMarek8,2

Marek 8:2

Evanjelium podľa Mareka

Ľúto mi toho zá­stupu, lebo už tri dni zo­tr­vávajú so mnou a ne­majú čo jesť.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zá­stup a ne­mali čo jesť, pri­volal si učeníkov a po­vedal im: 2 Ľúto mi toho zá­stupu, lebo už tri dni zo­tr­vávajú so mnou a ne­majú čo jesť. 3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Ľúto mi je toho zá­stupu, lebo už tri dni dlejú so mnou a ne­majú čo jesť.

Evanjelický

2 Ľúto mi toho zá­stupu, lebo už tri dni zo­tr­vávajú so mnou a ne­majú čo jesť.

Ekumenický

2 Ľúto mi je zá­stupu; sú so mnou už tri dni a ne­majú čo jesť.

Bible21

2 „Je mi jich líto. Jsou se mnou už tři dny a ne­mají co jíst.