EvanjelickýMarek8,13

Marek 8:13

Evanjelium podľa Mareka

A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu.


Verš v kontexte

12 Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu! 13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu. 14 Ale (učeníci) za­bud­li si vziať chleba; ne­mali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu.

Evanjelický

13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu.

Ekumenický

13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh.

Bible21

13 Opustil je, na­stou­pil zase do lodi a odplul na druhou stranu.