EvanjelickýMarek8,1

Marek 8:1

Evanjelium podľa Mareka

V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zá­stup a ne­mali čo jesť, pri­volal si učeníkov a po­vedal im:


Verš v kontexte

1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zá­stup a ne­mali čo jesť, pri­volal si učeníkov a po­vedal im: 2 Ľúto mi toho zá­stupu, lebo už tri dni zo­tr­vávajú so mnou a ne­majú čo jesť. 3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 V tých dňoch, keď bol zase sídený veľký zá­stup, a ne­mali čo jesť, pri­volal si Ježiš svojich učeníkov a po­vedal im:

Evanjelický

1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zá­stup a ne­mali čo jesť, pri­volal si učeníkov a po­vedal im:

Ekumenický

1 V tých dňoch, keď opäť bol s ním počet­ný zá­stup a ne­mali čo jesť, za­volal si učeníkov a po­vedal im:

Bible21

1 V těch dnech se znovu sešlo ve­liké množství li­dí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svo­lal své učedníky a ře­kl jim: