EvanjelickýMarek5,21

Marek 5:21

Evanjelium podľa Mareka

Keď sa Ježiš znova pre­plavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zá­stup, keď bol ešte pri mori.


Verš v kontexte

20 A on od­išiel a začal roz­hlasovať po Desaťmes­tí, čo veľké mu urobil Ježiš; a všet­ci sa divili. 21 Keď sa Ježiš znova pre­plavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zá­stup, keď bol ešte pri mori. 22 Tu prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­ros, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď sa pre­plavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zá­stup, a bol pri mori.

Evanjelický

21 Keď sa Ježiš znova pre­plavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zá­stup, keď bol ešte pri mori.

Ekumenický

21 Keď sa Ježiš opäť pre­plavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zá­stup.

Bible21

21 Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k ně­mu u je­ze­ra ve­liký zástup.