EvanjelickýMarek1,6

Marek 1:6

Evanjelium podľa Mareka

Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobyl­ky a poľný med.


Verš v kontexte

5 Celé Jud­sko vy­chádzalo k ne­mu, aj všet­ci Jeruzalemčania; vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dáne. 6 Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobyl­ky a poľný med. 7 Kázal tak­to: Ide za mnou moc­nejší ako ja; nie som hoden zo­hnúť sa a roz­viazať Mu remienok na obuvi.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med.

Evanjelický

6 Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobyl­ky a poľný med.

Ekumenický

6 Ján nosil odev z ťavej srs­ti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobyl­kami a poľným medom.

Bible21

6 Jan byl ob­lečen vel­bloudí srstí a koženým pá­sem ko­lem boků, jedl ko­bylky a les­ní med.