EvanjelickýMarek1,38

Marek 1:38

Evanjelium podľa Mareka

Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.


Verš v kontexte

37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú! 38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A po­vedal im: Poďme in­de, do súsed­ných mes­tečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vy­šiel.

Evanjelický

38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.

Ekumenický

38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.

Bible21

38 On jim od­po­věděl: „Po­jď­me dál, do okolních měs­teček, abych kázal i tam. Vž­dyť pro­to jsem přišel.“