EvanjelickýMarek1,33

Marek 1:33

Evanjelium podľa Mareka

a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi.


Verš v kontexte

32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi 33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi. 34 I u zdravil mnohých chorých na roz­ličné neduhy, vy­hnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho po­znali.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach,

Evanjelický

33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi.

Ekumenický

33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách.

Bible21

33 Ce­lé město se se­běh­lo ke dveřím