EvanjelickýMarek1,17

Marek 1:17

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí.


Verš v kontexte

16 Keď šiel pop­ri Galilej­skom mori, videl Šimona a On­dreja, brata Šimonov­ho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí. 18 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí.

Evanjelický

17 Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí.

Ekumenický

17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.

Bible21

17 Ježíš jim ře­kl: „Po­jď­te za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“