EvanjelickýMarek1,14

Marek 1:14

Evanjelium podľa Mareka

Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie


Verš v kontexte

13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili. 14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie 15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie; po­kánie čiňte a ver­te v evan­jelium!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­tom, keď bol Ján vy­daný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evan­jelium kráľov­stva Božieho

Evanjelický

14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie

Ekumenický

14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium.

Bible21

14 Po­té, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Ga­li­le­je a kázal Boží evange­li­um: