EvanjelickýMarek1,13

Marek 1:13

Evanjelium podľa Mareka

I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili.


Verš v kontexte

12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť. 13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili. 14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A bol tam na púšti štyrid­sať dní súc po­kúšaný od satana, a bol so zvieratami, a an­jelia mu po­sluhovali.

Evanjelický

13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili.

Ekumenický

13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili.

Bible21

13 Byl na pouš­ti čtyřicet dní a pokoušel ho sa­tan. Byl tam s divokou zvěří a slouži­li mu an­dělé.