EvanjelickýMarek1,12

Marek 1:12

Evanjelium podľa Mareka

A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť.


Verš v kontexte

11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. 12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť. 13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A hneď ho pudil Duch na púšť.

Evanjelický

12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť.

Ekumenický

12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť.

Bible21

12 Duch ho pak ihned vy­pu­dil na poušť.