EvanjelickýMalachiáš1,7

Malachiáš 1:7

Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať.


Verš v kontexte

6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som ja Ot­com, kde je úc­ta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje sa Hos­podin moc­nos­tí vás, kňazov, ktorí opo­vr­hujete mojím menom, a pred­sa sa spytujete: Ako opo­vr­hujeme Tvojím menom? 7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať. 8 Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi! Či sa mu za­páčiš? Či ti pre­ukáže priazeň? - hovorí Hos­podin moc­nos­tí.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.

Evanjelický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať.

Ekumenický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý.

Bible21

7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“