EvanjelickýMalachiáš1,3

Malachiáš 1:3

ale Ézava som nenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statinu a jeho dedičs­tvo dal step­ným šakalom.


Verš v kontexte

2 Miloval som vás, hovorí Hos­podin. Vy sa však spytujete: Čím si nám do­kázal lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? - znie výrok Hos­podinov - a pred­sa som miloval Jákoba, 3 ale Ézava som nenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statinu a jeho dedičs­tvo dal step­ným šakalom. 4 Ak Edóm vraví: Sme znivočení, avšak znovu vy­stavíme roz­valiny, tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Oni môžu stavať, ale ja budem rúcať! Po­tom ich na­zvú Územím bez­božnos­ti a Ľudom, na ktorý sa Hos­podin večne hnevá.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 a Ezava som nenávidel; ob­rátil som jeho vr­chy na púšť a jeho dedičs­tvo som dal šakalom pus­tiny.

Evanjelický

3 ale Ézava som nenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statinu a jeho dedičs­tvo dal step­ným šakalom.

Ekumenický

3 Ézava som však znenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statiny, jeho dedičné územie som dal step­ným šakalom.

Bible21

3 ale Ezaua jsem za­vr­hl. Hory jsem mu ob­rá­til v pusti­nu a jeho dě­dictví jsem ne­chal pouštním šakalům.