EvanjelickýMalachiáš1,2

Malachiáš 1:2

Miloval som vás, hovorí Hos­podin. Vy sa však spytujete: Čím si nám do­kázal lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? - znie výrok Hos­podinov - a pred­sa som miloval Jákoba,


Verš v kontexte

1 Výrok. Hos­podinovo slovo k Iz­raelu pro­stred­níc­tvom Malachiáša. 2 Miloval som vás, hovorí Hos­podin. Vy sa však spytujete: Čím si nám do­kázal lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? - znie výrok Hos­podinov - a pred­sa som miloval Jákoba, 3 ale Ézava som nenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statinu a jeho dedičs­tvo dal step­ným šakalom.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Milujem vás, hovorí Hos­podin. Ale vy hovoríte: V čom nás miluješ? Či nebol Ezav Jakobovi bratom? hovorí Hos­podin. A miloval som Jakoba

Evanjelický

2 Miloval som vás, hovorí Hos­podin. Vy sa však spytujete: Čím si nám do­kázal lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? - znie výrok Hos­podinov - a pred­sa som miloval Jákoba,

Ekumenický

2 Miloval som vás, hovorí Hos­podin, vy sa však pýtate: Čím si nám prejavil lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovým bratom? — znie výrok Hos­podina — a pred­sa som si za­miloval Jákoba.

Bible21

2 Mi­lu­ji vás, praví Hospodin. „Jak nás miluješ?“ ptá­te se. Neměl snad Jákob bra­t­ra Ezaua? praví Hos­po­din. Jáko­ba jsem si za­mi­loval,