EvanjelickýMalachiáš1,1

Malachiáš 1:1

Výrok. Hos­podinovo slovo k Iz­raelu pro­stred­níc­tvom Malachiáša.


Verš v kontexte

1 Výrok. Hos­podinovo slovo k Iz­raelu pro­stred­níc­tvom Malachiáša. 2 Miloval som vás, hovorí Hos­podin. Vy sa však spytujete: Čím si nám do­kázal lás­ku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? - znie výrok Hos­podinov - a pred­sa som miloval Jákoba, 3 ale Ézava som nenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statinu a jeho dedičs­tvo dal step­ným šakalom.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä slova Hos­podinov­ho, od­kázané Izraelovi po Malachiášovi.

Evanjelický

1 Výrok. Hos­podinovo slovo k Iz­raelu pro­stred­níc­tvom Malachiáša.

Ekumenický

1 Proroc­ký výrok.

Bible21

1 Or­tel slova Hos­po­di­nova nad Iz­rae­lem skrze Malachiáše.