EvanjelickýLukáš22,69

Lukáš 22:69

Evanjelium podľa Lukáša

Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej.


Verš v kontexte

68 A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi [ani ma ne­prepus­títe]. 69 Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. 70 Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

69 No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej.

Evanjelický

69 Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej.

Ekumenický

69 Ale od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.

Bible21

69 Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci.“